Tinopolis Cymru yw cynhyrchydd mwyaf y DU pan ddaw i raglenni Cymraeg, gan gynhyrchu 400 awr o gynnwys yn flynyddol. Mae’r sioeau’n amrywio o raglenni cylchgrawn byw i raglenni chwaraeon a dogfennau arobryn.

Gyda stiwdios yn Llanelli a swyddfeydd yng Nghaernarfon, mae Tinopolis Cymru yn creu rhaglenni sy’n ennyn diddordeb ac sy’n diddanu gwylwyr drwy rannu straeon o Gymru gyfan a gweddill y byd.

 

Gan gyflogi dros 120 o staff llawn amser, mae Tinopolis Cymru yn cynhyrchu rhaglenni o safon uchel ar gyfer teledu llinol traddodiadol, gwe-ddarlledu a gwasanaethau ffrydio ar-lein o'n Canolfan Deledu yn Llanelli. Rydyn ni'n creu ac yn darparu rhaglenni ar gyfer pob math o gynulleidfaoedd o’n tair stiwdio fewnol a lleoliadau byw ar draws Gymru.

 

 

Ein Tim

Angharad Mair

Cadeirydd Gweithredol

Rhian Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

Catrin Evans

Uwch Gynhyrchydd

Delyth Wyn

Cynhyrchydd a Phennaeth Gweithrediadau Gogledd Cymru

Mark James

Pennaeth Cynhyrchu

Emyr Penlan

Cynhyrchydd Chwaraeon

Bethan Wyn

Cynhyrchydd

Elena Roberts

Cynhyrchydd

Alun Horan

Cynhyrchydd

Sioned Lewis

Cynhyrchydd

Chris Josey

Pennaeth Adran Sain

Rob Jones

Cyfarwyddwr Goleuo a Phennaeth Adran Camerâu

Ieuan Wyn

Pennaeth Peirianneg

Chris Beynon

Pennaeth Ôl-gynhyrchu

Rhian Moses

Rheolwr Cynhyrchu

Sioned Eleri

Rheolwr Cynhyrchu

Janette Jones

Rheolwr Swyddfa

Sharon Griffiths

Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell

Catrin Curry

Rheolwr Cyllid

Fiona Fisher

Amserlenydd