Tinopolis Cymru

Tinopolis Cymru yw cynhyrchydd mwyaf y DU pan ddaw i raglenni Cymraeg, gan gynhyrchu 400 awr o gynnwys yn flynyddol. Mae’r sioeau’n amrywio o raglenni cylchgrawn byw i raglenni chwaraeon a dogfennau arobryn. Gyda stiwdios yn Llanelli a swyddfeydd yng Nghaernarfon, mae Tinopolis Cymru yn creu rhaglenni sy’n ennyn diddordeb ac sy’n diddanu gwylwyr drwy rannu straeon o Gymru gyfan a gweddill y byd.

.

Ein Sioeau