Yn y Ffrâm

Taith i ddod o hyd i'r enw newydd ym myd ffotograffiaeth yng Nghymru

Cyfres fydd yn dod o hyd i ffotograffydd newydd gorau Cymru. Gyda her a phwnc gwahanol bob wythnos, bydd y gwylwyr yn rhannu taith ac antur y cystadleuwyr wrth iddynt geisio dynnu'r llun perffaith. Ac yno i gynnig ysbrydoliaeth i'r ffotograffwyr a'r gwylwyr brwd bydd panel o feirniaid angerddol i rannu eu harbenigedd ond hefyd beirniadaeth deg pan fo angen!