Peiriannydd

Rydym yn chwilio am Beiriannydd i ymuno â ni a gweithio gydag un o brif gwmnïau cynhyrchu Teledu a Ffilm annibynnol y DU.  Byddwch yn gweithio mewn tîm o weithwyr proffesiynol hynod dalentog a dynamig ar raglenni teledu byw ac wedi'u recordio ymlaen llaw. Mae'r gallu i gadw eich pwyll dan bwysau yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

 

Trosolwg o'r Rôl:

 • Hwyluso gweithrediadau dyddiol adran beirianneg brysur gan gynnwys
  • Rheoli Lluniau
  • Gweithrediadau MCR (Prif Ystafell Reoli).
  • OB & SNG (Casglu Newyddion Lloeren)
  • Gweithrediad VT ar EVS
 • Mynd i'r afael â sialensau technegol a gweithredol mewn modd amserol a phroffesiynol
 • Gweithio ochr yn ochr â'r adrannau TG ac ôl-gynhyrchu ar sawl tasg
 • Gweithio gyda'r staff cynhyrchu mewnol i ddod o hyd i atebion technegol addas i'w gofynion
 • Ffrydio ac uwchgysylltiadau lloeren ar gyfer cyfraniadau i'n rhaglenni dyddiol a chomisiynau eraill gan ddefnyddio ein dau gerbyd SNG
 • Ymgymryd â thasgau cynnal a chadw o bob math i gynnal adran sy'n rhedeg yn esmwyth a sicrhau bod cynnwys wedi'i gynhyrchu o ansawdd technegol uchel yn cyrraedd yr awyr.

 

Cymwyseddau Manteisiol:

 • Sylw da i fanylion
 • Mae cymhwysedd TG yn allweddol ar gyfer y rôl hon gan fod elfen o reolaeth a/neu weithrediad cyfrifiadurol yn ganolog i bob system y byddech yn eu defnyddio
 • Mae dealltwriaeth o egwyddorion rhwydweithio yn fanteisiol ac yn ddymunol
 • Bod yn gyfathrebwr effeithiol
 • Y gallu i drefnu blaenoriaethau cynhyrchu yn gyflym o dan bwysau amser
 • Ymwybyddiaeth am fformatau ffeil video
 • Unigolyn sy'n gweithio'n galed
 • Hyblyg i oriau gwaith
 • Cadw amser yn dda
 • Mae profiad blaenorol mewn rol(au) tebyg yn ddymunol ond nid yn orfodol
 • Trwydded yrru lawn. Byddai hyfforddiant Dosbarth C1 a CPC yn fonws

Dylid anfon ceisiadau ar ffurf CV ynghyd â llythyr eglurhaol cyn ddydd Llun 6 Mai 2024 i:

E-bost: swyddi@tinopolis.com 

Cynhyrchydd (Dwy swydd)

Ry’ ni’n chwilio am ddau berson creadigol a brwdfrydig i ymuno â thîm cynhyrchu Heno a Prynhawn Da. Mae un swydd yn ein stiwdio yn Llanelli, a’r ail  yng Nghaernarfon ar gyfer cyfnod mamolaeth.

Mae’n gyfle cyffrous i greu cynnwys gwreiddiol a blaengar i ddwy o raglenni mwyaf poblogaidd S4C. Mae’r rôl yn gofyn am feddwl creadigol a threfnus ac yn cyplysu gwaith ar y rhaglenni byw yn ogystal ag eitemau wedi eu paratoi o flaen llaw ar gyfer y rhaglenni byw a’r llwyfannau digidol. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio yn y diwydiannau creadigol gyda gwybodaeth ac adnabyddiaeth dda o Gymru a’i phobl ynghŷd a’r gallu i greu cynnwys apelgar.

Bydd profiad yn fantais ond byddwn hefyd yn ystyried ymgeiswyr sy’n awyddus i ddatblygu sgiliau cynhyrchydd. Cynigir hyfforddiant i’r ymgeisydd llwyddiannus os yn llai profiadol. Mae agwedd bositif, brwdfrydig yn hanfodol ar gyfer y swydd yma yn ogystal â’r gallu i weithio’n dda gydag eraill. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn angenrheidiol.

Ceisiadau:            Dylid anfon ceisiadau mewn ffurf llythyr cais a CV erbyn 13eg Mai 2024 at swyddi@tinopolis.com neu Swyddi, Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE.