Newid Hinsawdd, Newid Byd

Rhaglen ddogfen yn trafod effaith newid hinsawdd ar fywyd bob dydd

Steffan Griffiths, cyflwynydd tywydd S4C, sy'n edrych nôl ar dywydd eithafol yn 2018 a'r rhesymau dros y sefyllfa hinsoddol y mae Cymru a gweddill y byd yn dioddef ar hyn o bryd.